Succes Coaching - strategisch communicatieadvies & mediatraining

Privacy statement

Succes Coaching vindt uw privacy belangrijk. Hieronder beschrijven we een beleid ter zake dat geldt voor alle webpaginas en websites van Succes Coaching.

Persoonlijke informatie
In het algemeen kunt u de webpagina’s van Succes Coaching anoniem bezoeken, zonder dat u ons persoonlijke gegevens doorgeeft. Het kan wel gebeuren dat wij informatie van u nodig hebben.
U kunt ervoor kiezen om ons in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie te bezorgen. U kunt ons bijvoorbeeld uw naam, adres of e-mailadres doorgeven zodat wij u kunnen contacteren, uw aanvraag kunnen verwerken of u informatie kunnen sturen.
Wij willen u altijd vooraf laten weten wat we met uw informatie zullen doen. Als u aangeeft dat we uw informatie niet meer mogen gebruiken behalve voor de specifieke diensten die u aangevraagd hebt, houden we daar rekening mee. Als u ons informatie geeft over anderen, gaan wij ervan uit dat u daarvoor toestemming van die laatste verkregen hebt.

wij kunnen de informatie door u verkregen bijvoorbeeld gebruiken voor:

Marketing
De informatie die u aan Succes Coaching doorgeeft via sommige van onze websites kunnen wij of bepaalde derde partijen ook gebruiken voor marketingdoeleinden. Maar vóór we die informatie gebruiken, zullen we u vragen of we uw informatie daarvoor mogen gebruiken.

Als u een product of dienst aanvraagt op een Succes coaching- pagina, als u gebeld wilt worden of een andere dienst nodig hebt, dan kunnen wij de informatie die u ons bezorgt, gebruiken om te voldoen aan uw aanvraag. Het kan gebeuren dat we deze informatie delen met andere partijen die uw informatie nodig hebben om ons daarbij te helpen. Dat kunnen andere afdelingen zijn van Succes coaching, zakenpartners, financiële instellingen, transportfirma's, de post of de overheid (bijvoorbeeld de douane). Eventueel kunnen we u bij een transactie ook contacteren voor een klantentevredenheidsenquête of een marktonderzoek.
Soms kunnen we de informatie die u ons bezorgt via een van onze sites aanvullen met informatie uit andere bronnen, bijvoorbeeld informatie die uw adres bevestigt of bepaalde zakelijke informatie. Op die manier garanderen we de juistheid van uw informatie en kunnen we een betere dienstverlening verlenen.

Leveranciers
Soms doet Succes Coaching een beroep op leveranciers om informatie te verzamelen, te analyseren of te verwerken. In dat geval verplichten we de leveranciers om het informatiebeleid van Succes Coaching te volgen bij het uitvoeren van deze activiteiten.

Cookies en andere technologieën
Soms verzamelen we niet-identificeerbare informatie van onze websitebezoekers om trends of statistieken te distilleren of om een betere klantenservice te kunnen bieden. Zo houden we bijvoorbeeld bij van welke domeinen bezoekers op onze sites terechtkomen. We meten ook het aantal bezoekers en hun surfgedrag op onze websites. We zorgen er steeds voor dat deze “clickstreamdata” niet identificeerbaar is.
We kunnen ook bepaalde onderdelen van persoonlijke informatie op een niet-identificeerbare manier loskoppelen en ze combineren met andere niet-identificeerbare informatie - zoals clickstreamgegevens - om meer inzicht te krijgen in bepaalde trends en patronen. Deze informatie wordt niet individueel maar alleen op een algemeen niveau gebruikt en geanalyseerd. Als u niet wilt dat uw informatie op deze manier gebruikt wordt, kunt u de cookies uitschakelen in uw webbrowser.
De informatie die we hierboven beschrijven, verzamelen we door middel van verschillende technologieën. Een ervan zijn cookies. Een cookie is een informatiedeeltje dat een website naar uw browser kan sturen. Deze cookie wordt dan als een anoniem identificatieplaatje opgeslagen op uw pc met informatie over uw pc (niet over uzelf). Sommige websites van Succes Coaching gebruiken cookies of andere technologieën om u beter van dienst te kunnen zijn bij uw volgende bezoek. De cookies worden gestuurd door Succes Coaching of door derden waarmee wij samenwerken. U kunt uw browser zo instellen dat u telkens de vraag krijgt of u een cookie al dan niet wilt accepteren. U kunt uw browser ook zo instellen dat hij nooit cookies aanvaardt, maar dan kan het wel gebeuren dat sommige websites niet optimaal werken.
Sommige websites van Succes Coaching gebruiken web beacons of gelijkaardige technologieën. Daarmee kunnen we die sites beter beheren en een betere klantenservice bieden. Als u pagina's met zulke technologie raadpleegt, wordt er een niet-identificeerbaar rapport van uw bezoek aangemaakt. Wij of onze leveranciers kunnen dat rapport analyseren en verwerken. Web beacons werken meestal in combinatie met cookies. Als u niet wilt dat we uw cookie-informatie in verband brengen met uw bezoek aan de pagina's met web beacons, kunt u de cookies in uw browser uitschakelen.
Als u cookies uitschakelt, kunnen web beacons en andere technologieën nog altijd ‘zien' dat de webpagina in kwestie bezocht wordt. Maar de rapporten die aangemaakt worden kunnen niet in verband gebracht worden met andere niet-identificeerbare cookie-informatie en zullen daarom genegeerd worden.

Online advertising
Succes Coaching kan beroep doen op bedrijven voor interactieve online reclame, onder meer in de vorm van banners. Deze bedrijven kunnen daarbij klanteninformatie verzamelen en gebruiken om ons te tonen welke aanbiedingen, promoties en soorten reclame de klant het meest aanspreken. Na het verzamelen van deze informatie wordt ze samengevoegd zodat ze niet gelinkt kan worden aan een welbepaalde persoon. Mocht u niet willen dat wij zulke informatie over u verzamelen, ga dan naar www.networkadvertising.org en volg de opt-out-instructies.

Gepersonaliseerde URL
Soms personaliseren we websites voor bepaalde bezoekers. Als u een van deze sites bezoekt, kunt u er verwijzingen naar producten en/of diensten terugvinden waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren. Deze personalisatie is het resultaat van informatie die u ons doorgaf. Als u deze sites bezoekt, kunnen we informatie over uw bezoek verzamelen om de site nog beter te kunnen afstemmen op uw interesses. Het juiste adres van deze websites (de voor u gepersonaliseerde URL) bezorgen wij u doorgaans via e-mail, via registratiepagina van een website, per gepersonaliseerd schrijven of via een boodschap op een bepaalde website.
Als u een van deze websites bezoekt, gaat u ermee akkoord dat Succes Coaching informatie verzamelt over uw bezoek, over uzelf en over uw relatie ons. Als u niet wilt dat uw informatie op deze manier gebruikt wordt, dan mag u niet ingaan op onze uitnodiging om deze sites te bezoeken.

Privacytechnologie
Dankzij de technologie kunt u steeds makkelijker controle uitoefenen over uw persoonlijke informatie en kunnen organisaties hun privacytoepassingen en -beleid beter beheren. Op www.privacyalliance.org/resources/rulesntools.shtml (Engels) vindt u een overzicht van tools waarmee u uw persoonlijke informatie kunt beheren. Gelieve er rekening mee te houden dat Succes Coaching deze tools niet doorgelicht heeft.

Links naar niet-Succes Coaching-sites
Succes Coaching websites kunnen links bevatten naar andere websites. Succes Coaching is niet verantwoordelijk voor de privacytoepassingen of de inhoud van die websites.
Mocht u een vraag hebben over ons privacybeleid of over de manier waarop we met uw informatie omgaan, stuur dan een e-mail via de contactpagina op deze website.
Als u een kopie wilt ontvangen van de informatie die u aan Succes Coaching doorgaf, of als u merkt dat deze informatie niet klopt, stuur ons dan uw verzoek om correctie. Vóór we u deze informatie bezorgen of eventuele fouten verbeteren, kunnen we u vragen uw identiteit te bewijzen en ons de nodige gegevens te bezorgen om uw verzoek in te willigen. Wij beantwoorden uw vraag of verzoek zo snel mogelijk.

Voor bijkomende informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u zich wenden tot het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

Deze website wordt onderhouden door Succes Coaching.